divendres, 27 de febrer del 2009

El Penedès ignorat per la Catalunya Optimista‏


Mai les nostres comarques penedesenques havien rebutjat tant fermament un projecte com en el cas del Logis, mai l'administració de Catalunya s'havia mostrat tant prepotent actuant d'esquenes al ciutadans del Penedès i als seus representants.
Per denunciar tot això va ser que la Plataforma NoFemelCIM va convocar la roda de Premsa on es va criticar la redacció del Pla director d'Infrastructures que afecta a l'Arboç, Banyeres i Sant Jaume sense tenir en compte que aquests 3 municipis rebutgen el Logis, així com la postura contraria del Consell Comarcal i el rebuig de la ciutadania.
- La logística, un sector en crisi:

Com s'està comprovant, el sector del transport és molt sensible a les crisi econòmiques, si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res, no hi ha logística.
Degut a la crisi s'ha reduït considerablement el trànsit de mercaderies, i si no que li preguntin als camioners i empreses del sector del transport del Camp de Tarragona que es troben en una situació crítica d'atur, tancaments i acomiadaments, més que en altres sectors. L'activitat logística a Catalunya ha baixat un 20%.
Els polígons logístics de l'Alt Camp que s'han iniciat estan parats i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d'impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. El Parc logístic contruït a Vila-rodona havia de crear de 500 a 1200 llocs de treball, actualment està tancat i no hi treballa ningú.
- Reduir l'atur, una excusa pel desastre.

L'atur és conseqüència d'una comarca desestructurada que ha crescut per damunt de les seves capacitats d'organització econòmiques i ambientals. Al Baix Penedès hem passat en tant sols 10 anys de 50.000 habitants als 100.000.
Quin atur es vol reduir si no deixem de créixer. Amb aquesta regla de tres tant senzilla tindrem més llocs de treball, serem més i quan vinguin les crisi tindrem més atur.
Els mateixos gestors admeten que la crisi econòmica està més accentuada al Baix Penedès degut a una situació territorial caòtica i mal gestionada.
- La plataforma NoFemelCIM denincia:
La malintencionada campanya propagandistica orquestrada pel PSC per imposar, amb l'excusa de l'atur, la requalificació dels terrenys on pretenen instal·lar el Logis Penedès en contra de la voluntat de la societat civil i dels ajuntaments afectats..
No cal ser massa llest per deduir que el Logis Penedès no és construirà fins que no hagi passat la Crisi, ja que actualment no hi ha diners. Evidentment llavors ja no caldrà fer el Logis i menys amb l'excusa demagògica de l'atur.
Informació sobre la plataforma "No Fem el CIM" a:
web: http://www.nofemelcim.org
email: nofemelcim@gmail.com